Τρίτη, Ιούλιος 23, 2024
   
Text Size

Αναζήτηση

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Μόνωση είναι ο γενικός όρος που υποδηλώνει την προστασία της κατασκευής από την θερμότητα, τον ήχο και την υγρασία (σε καθημερινούς όρους θερμομόνωση, ηχομόνωση, στεγάνωση).

Στεγανοποίηση ταρατσών
Η στεγανοποίηση της ταράτσας είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη διείσδυση του νερού. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή παραπλεύρων προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει η διείσδυση νερού στα υπόλοιπα τμήματα της οικοδομής.

Στεγανοποίηση Roof garden
Η στεγανοποίηση για τη δημιουργία roof garden μιας ταράτσας ή πάνω από ένα garage, είναι η εργασία που απαιτεί την τοποθέτηση πολλών διαφορετικών στρώσεων ώστε να εξασφαλισθεί η σωστή στεγανοποίηση, σε συνδυασμό με τη θερμομόνωση τη λειτουργικότητα του roof garden και την αποφυγή καταστροφής των μεμβρανών από τις κηπευτικές εργασίες και από τα οξέα των ριζών των φυτών.

Στεγανοποίηση κεραμοσκεπών
Η στεγανοποίηση και θερμομόνωση των κεραμοσκεπών είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη διείσδυση του νερού στο κτίριο. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή παραπλεύρων προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει η διείσδυση νερού στην οροφή της οικοδομής.

Στεγανοποίηση βεραντών & μπαλκονιών
Η στεγανοποίηση των μπαλκονιών είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη διείσδυση του νερού προς τους κάτω ορόφους αλλά και το δάπεδο των εσωτερικών χώρων που βρίσκεται το μπαλκόνι..

Αδιαβροχοποίηση προσόψεων
Η αδιαβροχοποίηση προσόψεων είναι διαδικασία που απαιτείται για να αποφύγουμε την εισροή του νερού, σε προσόψεις κτιρίων που είναι κατασκευασμένες από πορώδη υλικά, όπως πέτρα, μάρμαρα, εμφανοί τούβλα, πωρόλιθο, κ.α.

Αντιμετώπιση ανερχομένης υγρασίας
Η ανερχόμενη υγρασία δημιουργεί ανθυγιεινές συνθήκες, ακαλαισθησία και δημιουργία μυκήτων και μούχλας. Η αντιμετώπισή της σε τοίχους κυρίως παλαιών οικοδομών από πέτρα ή τούβλα, αντιμετωπίζεται ριζικά με την εφαρμογή ειδικών μακροπορώδων επιχρισμάτων για την αφύγρανση της τοιχοποιίας.

Στεγανοποίηση υπογείων
Η στεγανοποίηση υπογείου είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη εισροή του νερού και να δημιουργήσουμε υπόγειους στεγανούς χώρους.

Στεγανοποίηση φρεατίων ανελκυστήρων
Η στεγανοποίηση του φρεατίου είναι εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη εισροή του νερού. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή καταστροφών των μεταλλικών τμημάτων του ανελκυστήρα ή βραχυκυκλωμάτων του συστήματος που μπορεί να προκληθούν από την εισροή των νερών.

Στεγανοποίηση πισίνας
Η στεγανοποίηση πισίνας, είναι η εργασία πού απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από την διαρροή του νερού. Η σωστή στεγανοποίηση, είναι σημαντική και αναγκαία λόγω της εξοικονόμησης του νερού, oι απώλειες του οποίου έχουν μεγάλο κόστος συμπλήρωσης. Επίσης παράπλευρα προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν από τη διαρροή νερού στα υπόλοιπα τμήματα της οικοδομής.

Στεγανοποίηση δεξαμενών
Η στεγανοποίηση δεξαμενής είναι η εργασία πού απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από την διαρροή του νερού. Η σωστή στεγανοποίηση των δξαμενών, είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την εξοικονόμηση του νερού και για την αποφυγή παραπλεύρων προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει η διαρροή νερού στα υπόλοιπα τμήματα της οικοδομής.

Στεγανοποίηση μπάνιων - WC
Η σωστή στεγανοποίηση των Μπάνιων – WC, είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή καταστροφών των διπλανών δωματίων ή των χώρων των διαμερισμάτων που βρίσκονται κάτω από αυτά τα μπάνια - WC.

Σφράγιση αρμών-διατρήσεων τοίχων


Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων
Το σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης, εφαρμόζεται στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων, σε νέες ή παλαιές κατοικίες και αποτελείται από θερμομονωτικό υλικό, συνήθως διογκωμένη πολυστερίνη και σε ειδικές περιπτώσεις πετροβάμβακα ή εξηλασμένη πολυστερίνη, το οποίο «σοβατίζεται» με ένα πολυμερισμένο κονίαμα, το οποίο προσφέρει ισχυρή μηχανική αντοχή και στεγανοποίηση.

Θερμομόνωση δωμάτων


Θερμομόνωση πυλωτής


Θερμομόνωση δαπέδων


Ηχομόνωση
Οι κτυπογενείς ήχοι στις κατασκευές είναι πολύ οχληροί όταν δεν λαμβάνονται κάποια μέτρα. Τέτοιοι ήχοι είναι π.χ. το βάδισμα, το σύρσιμο και οι πτώσεις αντικειμένων, το κτύπημα πορτών κλπ. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των κτυπογενών ήχων είναι η δημιουργία του λεγομένου «κολυμβητού δαπέδου».

Επισκευή σκυροδέματος
Όπως έχει διαπιστωθεί το οπλισμένο σκυρόδεμα δεν έχει απεριόριστο χρόνο ζωής όσο αφορά την προστασία του οπλισμού (ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ). Ο λόγος αυτός είναι που οδηγεί σε υψηλά ποσοστά πάνω από 50% του ετήσιου Ευρωπαϊκού κατασκευαστικού προϋπολογισμού να ξοδεύεται στην επισκευή και ανακαίνιση των υπαρχουσών κατασκευών.

Βιομηχανικά Δάπεδα
Τα δάπεδα σε ένα βιομηχανικό κτίριο είναι εκείνα που δέχονται την μεγαλύτερη καταπόνηση (μηχανική ή και χημική) σε καθημερινή βάση. Επιπρόσθετα, εκτός από τα φορτία της παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας, τα δάπεδα πρέπει να καλύπτουν και μια σειρά από λειτουργικές - απαιτήσεις.

Πυροπροστασία

Μονώσεις βιομηχανικών κτιρίων
Τα βιομηχανικά κτίρια, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία διαφέρουν τις περισσότερες φορές από ένα κτίριο, που προορίζεται για κατοικία ή για χώρο γραφείων. Κύρια διαφοροποίηση είναι, ότι ένα βιομηχανικό κτίριο συνήθως είναι μια μεταλλική κατασκευή, που καταλήγει και σε μεταλλική στέγη.

Βιομηχανικές μονώσεις
Ως βιομηχανικές μονώσεις, ορίζονται κυρίως οι εργασίες μόνωσης και επένδυσης σωληνώσεων, δεξαμενών, ή μηχανημάτων που συναντώνται σε βιομηχανικούς κυρίως χώρους. Οι μονώσεις αυτές, χρησιμοποιούνται κυρίως για τη θερμομόνωση ή τη διατήρηση (ελαχιστοποιώντας τις θερμικές απώλειες) θερμοκρασιών στα ανωτέρω στοιχεία ή την ηχομόνωσή τους είτε τέλος, για την προστασία τους από υψηλές θερμοκρασίες.

Θερμογραφία
Αποτελεί ιδανική μέθοδο για την αποκάλυψη θερμικών διαρροών και μέσω αυτών, για τον εντοπισμό χαλασμένων μηχανικών ή ηλεκτρολογικών στοιχείων ή ελλιπής θερμομόνωσης κλπ. Στον οικοδομικό τομέα χρησιμοποιείται κυρίως για τον εντοπισμό θερμογεφυρών (σημείων δηλαδή όπου παρουσιάζουν θερμικές απώλειες), διαρροών σε σωληνώσεις νερού (ενδοδαπέδιες ή μη) ή και εντοπισμό σημείων εισροής νερού και κυρίως για τον έλεγχο της ποιότητας της θερμομόνωσής του.

Προσφορές

AQUASMART-HYBRID-2K ALCHIMICA

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 12kg+0,125kg  ΜΟΝΟ €49,00

Το AQUASMART® HYBRID-2K είναι υβριδική, υδατοδιαλυτή, αλειφατική επίστρωση δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως για προστασία.

Το προϊόν εφαρμόζεται εύκολα τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες επιφάνειες, σχηματίζοντας μια συνεχόμενη, ελαστική και υδροφοβική μεμβράνη.


  

Το καλάθι σας

VirtueMart
Το Καλάθι σας είναι άδειο.

Νέα

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Μόνωση είναι ο γενικός όρος που υποδηλώνει την προστασία της κατασκευής από την θερμότητα, τον ήχο και την υγρασία (σε καθημερινούς όρους θερμομόνωση, ηχομόνωση, στεγάνωση).
Σύνδεσμος Περισσότερα...  

Σύνδεση